SR

Category Archives: Saveti i tutorijali


Šta donosi novi zakon o paušalcima?

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predložene su brojne izmene, između ostalih i one koje se odnose na uslove za paušalno oporezivanje, kriterijume za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe radi određivanja visine paušalnog prihoda kao poreske osnovice, elemente kojima se umanjuje, odnosno povećava polazna osnovica kao i podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje.


Zakon o porezu na dohodak građana se još nije usvojio, moguće da će pretrpeti određene izmene kroz podzakonska akta za sprovođenje zakona, činjenice koje su trenutno poznate su navedene u tekstu (stanje na dan 14.11.2019.). Čim bude promena obavestićemo vas, stoga se prijavite na naš newsletter.


U cilju destimulacije zloupotrebe sistema paušalnog oporezivanja, odnosno fiktivnog obavljanja samostalne delatnosti preduzetnika, predložena je mera dodatnog oporezivanja prihoda preduzetnika i preduzetnika paušalaca. Predloženo je uvođenje sistema testiranja preduzetnika kroz tzv. “Test samostalnosti”, kojim se utvđuje da li poslodavac zapravo prikriva radni odnos angažovanjem preduzetnika odnosno paušalca sa ciljem ostvarivanja nižeg poreskog opterećenja u odnosu na angažovanje tih lica putem radnog odnosa.

Među kriterijumima testa samostalnosti kojih ima devet, između ostalih su da li preduzetnik pretežni deo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i njegovih povezanih lica, da li od poslodavca zavisi kada će preduzetnik koristiti godišnji odmor, da li za rad koristi prostorije i opremu poslodavca ili da li poslodavac organizuje stručno usavršavanje za preduzetnika i sl.

1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;
2. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;
3. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
5. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;
6. Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;
7. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;
8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
9. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom radnog dana između 00 i 24 časa.

Ako se na osnovu testa samostalnosti ispostavi da preduzetnik ispunjava većinu kriterijuma, tj. pet od devet, onda je reč zapravo o zameni za radni odnos, te će za takav slučaj biti predviđeno da se porez plaća po pravilima za ostale prihode. Svi preduzetnici koji odgovore potvrdno na manje od pet pitanja (četiri ili manje) iz testa samostalnosti time praktično potvrđuju da su preduzetnici, te mogu nastaviti sa obavljanjem samostalne delatnosti kao i do sada.

Treba napomenuti da je Vlada Srbije usvojila predlog da se primena testa samostalnosti pomeri na 1. mart 2020. godine, umesto od početka naredne godine kao što je bilo prvobitno planirano, ali će mere podsticaja, odnosno smanjenja poreza i doprinosa za novozaposlenog radnika, važiti od 1. januara 2020. godine kao što je ranije najavljeno.

Dakle svi oni preduzetnici, odnosno preduzetnici koji imaju paušalne agencije i koji prođu “Test samostalnosti”, mogu nesmetano da nastave sa obavljanjem samostalne delatnosti kao preduzetnici. Sa druge strane, kompanije koje angažuju radnike koristeći sistem paušalnog oporezivanja, od 1. januara 2020. godine neće moći više tako da posluju – ali će zato imati mogućnost da ta lica zaposle koristeći poreske olakšice.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najavljeno je da će kompanije koje budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica tokom počev od 01.01.2020. godine, odnosno 65% u 2021. i 60% tokom 2022. godine.

 

Šta kažu brojevi?

Ušteda poslodavca po jednom zaposlenom koji zarađuje 80.000 dinara neto iznosila bi 35.280 dinara. Praktično, na ovu platu ukupno poresko opterećenje od 64% danas je 50.400 dinara, a sa najavljenim poreskim oslobođenjem od 70% to bi iznosilo 15.120 dinara.  Poresko oslobođenje će biti aktuelno 3 godine (od 01.01.2020. do 31.12.2022.). Kao što je napisano, ukoliko ste bili u radnom odnosu u 2019. nažalost nemate pravo na poresko oslobođenje.

 

Imamo dobre vesti za one koji planiraju da se upuste u preduzetničke vode

Još jedna od novina je pojednostavljenje procedure za utvrđivanje visine iznosa poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvđen prihod.
Naime očekuje se automatizaciju procesa utvrđivanja visine poreske obaveze za poreske obveznike. Do sada preduzetnik paušalac u momentu otpočinjanja obavljanja delatnosti nije znao kolika će biti visina njegove poreske obaveze, a na rešenje poreske uprave se čekalo i po više meseci.

Predloženim rešenjem obveznicima će biti omogućeno da preko Portala Poreske uprave pre započinjanja delatnosti dobiju tačnu informaciju o iznosu obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Kalkulator paušalnog poreza možete pronaći na sajtu JPD.RS

Očekuje se da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupi na snagu do kraja novembra 2019. godine.


Ukoliko imate neko pitanje, slobodno postavite u komentar, potrudićemo se da brzo dobijete odgovor.

Kako da napravim web sajt?

Želite da napravite sajt? Imate malo ili nimalo znanja u programiranju, a hitno vam je potreban sajt bez dodatnih troškova izrade? Nikakav problem 👌🏻

Razumemo koliko je bitno da imate vizuelno lepu i profesionalnu prezentaciju vašeg biznisa i zato vam nudimo potpuno besplatno korišćenje Website Builder-a u okviru kog možete kroz svega par klikova da napravite vaš sajt. U ponudi vam je preko 300 tema (dizajn/izgled sajta) koje pokrivaju gotovo sve oblasti poslovanja – od turizma, ugostiteljstva, biznisa, mode, fotografije, neketnina i slično, ali i više od 40 widgeta (mini aplikacija), koji funkcionišu po drag and drop principu (prevlačite ih klikom miša), te možete dodati slike, videe i ostale multimedijalne sadržaje i podesiti svaku stranicu na sajtu po vašoj želji.

U sledećih nekoliko blogova, vodićemo vas korak po korak kroz website builder, sve do vašeg idealnog sajta. Pa, hajde da počnemo… 🚀

Dakle, postali ste naš klijent i dobili mejl dobrodošlice sa svim potrebnim informacijama, ali i pristupnim podacima. Prvo što treba da uradite je da se ulogujte u svoj cPanel nalog (account). Ušli ste? Odlično. 

Iz cPanela, website builderu možete pristupiti na dva načina:

1. U okviru SOFTWARE sekcije pronađete ikonicu UNLIMITED website builder


2. Direktno iz cPanela izaberete temu za vaš sajt

Imajte na umu da ovde imate pregled samo nekih od najaktuelnijih tema, ali ne brinite previše o tome, jer temu možete promeniti u svakom trenutku, o tome svakako u nastavku bloga.

Dakle, kada pristupite website builder-u, vaša kontrolna tabla izgleda ovako: 

Kada vaš sajt bude potpuno funkcionalan i dodate stranice i sadržaj, ovo je mesto gde ćete imati najčistiji pregled veličine sadržaja koji ste dodali, broja sajtova i stranica koje imate, kao i broja postova koje ste objavili. 

Da biste izabrali svoju temu, kliknite na >Teme u meniju sa leve strane. Pored standardnog skrolovanja, teme možete pretraživati ili po ključnim rečima za vaše poslovanje ili po kategorijama tj. industriji kojoj pripadate. 

Pre nego što uključite neku od tema možete izabrati Demo view i u novom tabu pogledati kako bi izgledao sajt što se tiče samog dizajna, kao i koliko bi imao stanica, widgeta i sl.

Sada ste odabrali temu i spremni ste za dodavanje vašeg personalizovanog sadržaja 👏🏻 U okviru kontrolne table imate pregled svih stranica teme koju ste izabrali. U meniju sa leve strane kliknite na >Strane i imaćete izlistane sve stranice vašeg sajta, kao i vreme kada su napravljene. Odavde ih možete brisati, izmeniti (edit) ili jednostavno pogledati kako izgledaju.

Takođe, iz kontrolne table možete dodati multimedijalni sadržaj koji ćete koristiti prilikom izrade sajta. Ovog puta, u meniju sa leve strane izaberite >Sadržaj i dobićete jednostavan prikaz svih sadržaja koje ste dodali, a iz padajućeg menija odaberite da li želite da izlistate slike, video ili audio zapise, ili čak i određene datume kada ste dodali taj sadržaj.

Sadržaj dodajete klikom na dugme >Dodaj novi, a same fajlove možete prevući do označenog polja ili ih dodati (upload) sa svog računara.

Klikom na određeni sadržaj otvoriće vam se pop-up prozor u kome možete videti detalje fotografije, video ili audio fajlova, ali i izmeniti njihov naslov, dodati rezervni text ili kratak opis.

Sve promene (edit) ka vašem multimedijalnom sadržaju možete da vršite klikom na dugme >Uredi sliku

Već ste odabrali temu i dodali sadržaj na vašem sajtu i spremni ste za korak dalje. Sada možete optimizovati i neka od opštih podešavanja. 

U meniju levo idite na >Podešavanja i unesite naslov vašeg sajta, kao i podnaslov (bliže opisuje o čemu je vaš web sajt). U opštim podešavanjima unosite i kontakt email adresu, birate vremensku zonu, format prikazivanja vremena i datuma, kao i jezik. Jezik na kom želite da radite u website builderu možete da odaberete i u gornjem desnom uglu. 

Tek smo počeli, a ovo su samo neke od opcija u našem website builderu, ali se radujemo da uskoro podelimo još korisnih informacija sa vama – kako da dodate i izmenite stranice i widgete, kreirate meni i još mnogo toga. Stay tuned 🤞🏻

Mailovi vam se “vraćaju”? Šta činiti?

Stvar o čijoj se prevenciji nedovoljno govori, a može zadati dosta problema vašem poslovanju je takozvana blacklistovana IP adresa.

Šta to znači za vaš sajt?

Pored toga što dovodi do pada reputacije servera, u najgorem slučaju, IP adresa na crnoj listi može biti uzrok i blacklistovanja glavne IP adrese celog Shared Hosting servera.

Što, blago rečeno, nije dobro.

Podsetimo, na Shared Hosting serverima se ne nalazite sami.

Server “delite” sa par stotina drugih korisnika, čiji mailovi mogu biti direktno ugroženi vašom blacklistovanom IP adresom.

 

Kako izbeći blacklistovanje IP adrese?

Hajmo najpre u mini analizu.

U velikom broju slučajeva, ukoliko je vaša adresa na crnoj listi, najpre ćete primetiti da se emailovi koje šaljete vraćaju.

Sva odlazna pošta, u slučaju niske reputacije odlaznog servera, odbija se od strane prijemnog servera, a u slučaju blacklistovanja — jer se server nalazi na nekoj od “crnih lista” jednog ili više RBL servisa.

RBL je skraćenica od Real Time Black List (non-stop aktivna crna lista) i predstavlja skup globalnih IP adresa “onih koji su odbili da zaustave spam”.

RBL liste se najčešće koriste u fazi uspostavljanja SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) veze, odnosno u trenutku kada vaš email server, započinje proces prijave radi slanja elektronske pošte ka primaocima.

Zatim prijemni SMTP server proverava postojanje IP adrese predajnog servera na nekoj od izabranih RBL listi.

Ukoliko je predajni server na crnoj listi, komunikacija se prekida pre nego prenos elektronske poruke počne.

Bez panike, svakome sa SMTP serverom dešava se da bude zapisan na nekoj od RBL listi.

U tom slučaju potrebno je pronaći uzrok dolaska na crnu listu, otkloniti grešku i prijaviti sistem na retestiranje i uklanjanje sa crne liste.

Rešavanje ovih problema može da bude zahtevno, prvenstveno jer RBL servisi najčešće na zahteve  za uklanjanje IP adrese sa crne liste, odgovaraju u proseku rasponu od 24-48 sati od podnetog zahteva.

Dakle, i nakon što je tim tehničke podrške otklonio grešku zbog koje se server našao na crnoj listi, u praksi je potrebno još par dana nakon toga, kako bi RBL servis reagovao i uklonio IP adresu sa liste.

U međuvremenu, loša vest može biti da, dok je server na blacklisti, vaše email poruke će odlaziti u SPAM folder primaoca maila. U nekim slučajevima, može se dešavati da pošta i ne stiže krajnjem primaocu.

Takođe, u zavisnosti od hosting provajdera, postoje slučajevi u kojima se radi i outgoing check, odnosno proaktivna provera primaoca takođe.

Tada se testira i postojanje IP adrese vaših primalaca na crnim listama, i ukoliko bude pozitivno, pogađate, pošta neće biti dostavljena.

Iz ovog razloga savetujemo našim korisnicima da vode računa o statusu njihovih IP adresa kako se slične situacije bile prisutne samo u teoriji.

 

Kako da proverite status vaše javne IP adrese?

 

Najpre pronađite svoju tačnu IP adresu preko https://ip.unlimited.rs/.

Zatim, adresu koja se ispisuje na ekranu kopirajte i proverite status na:

https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

 

Moja adresa je blacklistovana! Šta sad?

 

U slučaju da se Vaša javna IP adresa nalazi na nekoj od crnih lista, bez panike.

Kontaktirate svog internet provajdera u najkraćem mogućem roku i zamolite tehničku podršku da vam dodele novu IP adresu ili pokušaju da uklone postojeću IP adresu sa crnih lista.

Najsigurniji metod jeste da zakupite zasebnu (dedicated) IP adresu.

Preventivno, proverite kontakt forme na vašem sajtu i obezbedite ih.

 

Dokaži da si čovek?

 

Bilo bi dobro da postavite neki vid sigurnosne provere na stranice koje zahtevaju interakciju sa korisnicima, kako biste vrlo efikasno sprečili gomilanje masovnih spam poruka u vašem sandučetu.

Kao na unlimited.rs kontakt strani, primerom.

Kao najefikasnija metoda preventive spama pokazala se CAPTCHA. Ovaj sistem “potvrde čovečnosti” nastao je na Univerzitetu Carnegie Mellon 2000. godine. Akronim CAPTCHA bazira se na reči capture i izveden je iz pojma Complete Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart.

Ideja koja stoji iza sistema je da se napravi automatski generisan izazov, lak za ljude, a nesavladiv za računare i softver. Najčešći CAPTCHA sastoji se od slike sa iskrivljenim slovima, uz moguće razlike u bojama, postojanje šarene pozadine ili uz prisustvo drugih elemenata koji imaju zadatak da softveru učine nemogućim rešavanje testa.

Ova tehnologija deluje štreberski i nezanimljivo, ali, verovali ili ne, svaki put kada ukucate slova i brojeve po zahtevu reCAPTCHA sistema vi pomažete digitalizaciju knjiga i drugih publikacija. Naime, reCAPTCHA ne prikazuje nasumične reči, brojeve i interpunkciju, već sadržaj iz arhive magazina The New York Times i mnogobrojnih knjiga iz projekta Google Books.

Sajtovi koji koriste sistem reCAPTCHA prikazuju slike skeniranih reči koje softver za optičko prepoznavanje karaktera nije mogao da pročita prilikom procesa digitalizacije knjiga i časopisa. Ideja je vrlo jednostavna, ali efektna. Pritom, veoma pametno sprovedena, jer se oslanja na globalnu “radnu snagu” svih korisnika interneta.

No, CAPTCHA sistemi, naravno, nisu savršeni. Sem što nerviraju korisnike, oni su pod konstantim napadom.

Iz tog razloga, reč je o samo jednom malom vidu zaštite vašeg sajta od napada spamera.

Ukoliko niste sigurni da ćete moži efikasno da postavite sve sigurnosne stavke na svoj sajt, poput SSL sertifikata ili dodeljivanja zasebne IP adrese, unlimited.rs tim vam može pomoći.

Kontaktirajte nas putem tiketa odnosno slanjem emaila na info@unlimited.rs i usluga će vam biti predstavljena, a problem rešen u vrlo kratkom roku.

Najčešće greške pri odabiru Web Hosting kompanije

Web sajt je sidro vašeg online biznisa.

Tom logikom, sajt mora da bude dobro dizajniran i naravno — funkcionalan, kako bi na pravi način predstavljao vaš biznis i u online svetu.

Svakako, sve to umnogome zavisi od vaših preferenci, ukusa, sposobnosti i kreativnosti, ali ono što vam sigurno sledi kao neophodno je zakup web hostinga, odnosno — odabir prave web hosting kompanije.

Zvučalo bi jednostavno da nije malko kompleksnije.

Možemo reći da je izbor kompanije kojoj ćete poveriti hosting svog sajta poput traženja dobrog hotela, jer kada ste u potrazi za najboljom hotelskom ponudom, verovatno želite da on bude: jefin, komforan, čist, sa najboljom sobnom uslugom, odličnom hranom i naravno besplatnim Wi-Fi internetom i Snickersom u mini baru.

Isto važi i za web hosting. Ukratko: želite da se osećate zadovoljno i opušteno, a ujedno i da izbegnete velike troškove.

Ipak, pripremite se. Web hosting ne bi trebalo da zakupite bez prethodne temeljne pretrage i analize, i tu većina ljudi pravi prvu grešku.

Ne raspituju se pravovremeno o svemu i na kraju, završe koristeći uslugu sa veoma niskim kvalitetom koja direktno šteti njihovom poslovanju pre ili kasnije.

A sada, slede neke od najčešćih grešaka pri odabiru prave web hosting kompanije. Bilo bi dobro da ih izbegnete. Samo kažemo 🧐

 1. 1. Mislite da je dobra web hosting usluga besplatna

Vratimo se nazad na poređenje sa hotelom. Postavićemo vam jednostavno pitanje — da li ste ikad rezervisali i boravili u hotelskoj sobi potpuno besplatno?

Hmm… Spremni smo da se kladimo se da niste, kako je to, iz našeg iskustva, praktično nemoguće.

A ako mislite da ima šanse da dobijete pouzdan hosting bez uloženog dinara za uslugu, i tu veoma grešite.

IT eskpreti sa Brillassignment.co.uk tvrde da — kada je reč o web hosting provajderima — uvek dobijate ono što dajete:

Besplatna usluga može biti prikladna opcija ukoliko ste amater u blogovanju, međutim kada je reč o velikim poslovnim i organizovanim ciljevima — molimo vas, opciju besplatnih hosting usluga slobodno otpišite.

Ako ste se ikada pitali šta je problem sa besplatnim web hostingom, navešćemo vam nekoliko osnovnih stvari o kojima morate misliti na vreme:

– Usluga je često spora i nedostupna

– Prikazuju se sumnjivi oglasi (AdSense)

– Besplatan web hosting vam ne pruža mogućnost rasta i skaliranja poslovanja

– Ne dobijate nikakve garancije o samoj usluzi

– Teško ćete moći da poboljšate rangiranje na pretraživačima

Svi ovi problemi će učiniti vaš sajt krajnje nefunkcionalnim pre ili kasnije. I najvažnije — oteraćete posetioce sa sajta, jer niko ne voli sporo učitavanje i zilion reklama. Iz ovih razloga, pokušajte da opciju besplatnog web hostinga ostavite po strani ukoliko ozbiljno shvatate svoje poslovanje i krenite u potragu za skromno plaćenim hostingom koji ispunjava svoju primarnu svrhu.

 1. 2. Fokusirate se na cenu na uštrb kvaliteta usluge

Možda će ova “greška” zvučati pomalo nelogično nakon prvog predloga, međutim, tačna je. Ne bi trebalo da zakupite web hosting uzimajući u obzir iskuljučivo njegovu cenu kako cena nije uvek merilo kvaliteta njegovih performansi.

Web hosting vas može koštati svega par hiljada godišnje, međutim, moguće je da ćete naići na (još?) jeftinije provajdere koji stalno nude velike popuste za svoje usluge. Okej, kako je to loše?

Niska cena koju hosting kompanije odrede za svoju uslugu ne mora da nužno da znači da je reč o neuspešim kompanijama sa lošom podrškom i nestabilnim serverima, već je to jedan od načina da njihova kompanija uz pomoć niskih cena privuče nove korisnike.

Iskustvo govori da ko ne plati na mostu, ipak plati na ćupriji i da dobro obratite pažnju na cenu usluge koju ćete platiti nakon isteka perioda koji je obuhvaćen popustom.

Ne zaboravite da je većina istaknutih cena na internetu dostupna samo ukoliko platite unapred iznos za celu godinu.

Dakle, šta bi trebalo da uradite?

Preporučujemo da odredite prioritete.

Napravite listu parametara koji su vam najvažniji (prostor, protok, mailovi, brzina…) i imajte na umu skaliranje zakupljenog paketa u budućnosti.

Kada to odredite, lakše ćete pretražiti kompanije koje su u stanju da ispune vaše zahteve i da uporedite njihove cene.

 1. 3. Padate na ”Bez limita” priču

Verujemo da ste bar jednom videli oglas kompanija koje obećavaju neograničene opcije, pogotovo kada se radi o usluzi Shared hostinga.

Iako se naš brend zove unlimited.rs svesni smo da beskonačnost ne postoji i da se klijentima to jasno mora razgraničiti.

Bilo bi dobro da budete oprezni sa provajderima kojima je cilj da privuku što više klijenata isključivo pompeznim obećanjima.

Naime, ne postoji neograničen bandwidth (protok) niti neograničeno skladištenje podataka na disku.

Svaki Shared hosting poseduje određeni kapacitet, svaka suprotna tvrdnja je serviranje “lažne nade” i pogrešnih očekivanja.

Posetioce ne zanimaju vaše dileme oko web hostinga — jedina stvar koja im je nesvesno bitna je da im obezbedite najbolje korisničko iskustvo.

 1. 4. Ne guglate online recenzije provajdera

Utisci zadovoljnih ili nezadovoljnih korisnika jedne kompanije su veoma važan pokazatelj kvaliteta web hostinga, tako da čekirajte ovu opciju pre nego što donesete konačnu odluku.

U većini online komentara i recenzija koje su vam na raspolaganju, možete pronaći većinu relevantnih informacija o usluzi kao i dostupne opcije koje smo već naveli, uključujući:

– Ukupne performanse

– Probleme ili bagove koji su se dešavali korisnicima

– Moguće sigurnosne probleme

– Korisnička i tehnička podrška

– Skorašnje žalbe na uslugu

Ali, imajte u vidu da web hosting kompanije znaju koliko su bitne online recenzije. Tako da ćete često naići na lažne recenzije koje su pozitivne i plaćene, i koje njima poboljšavaju online reputaciju, pa stoga dobro ispitajte istinitost recenzija. Naš savet je da pronađete i konsultujete se sa pouzdanim online grupama i izvorima.

 1. 5. Ne testirate Korisničku podršku pre zakupa

Bez obzira na kvalitet usluga provajdera, sigurno ćete biti suočeni sa povremenim web hosting problemima. U takvim situacijama, brza i dobra tehnička podrška može učiniti veliku stvar za dobrobit vašeg poslovanja.

Dok većina kompanija garantuje 24/7 korisničku podršku, samo nekoliko njih ispunjava obećanje.

Iz tog razloga, trebalo bi da testirate njihovu efikasnost, pre nego što potpišete ugovor ili zakupite uslugu na godišnjem nivou. Ukoliko hosting kompanija ima opciju LiveChata ili telefonske i email podrške, nemojte oklevati da ih pozovete ili im pošaljite poruku kako biste im postavili osnovna pitanja vezana za njihove usluge.

Dobar tim korisničke podrške će ljubazno odgovoriti na vaša pitanja, jer, prvenstveno, znaju da je to jedini način da zadrže postojeće klijente i pridobiju nove.

Korisnička podrška je stub poslovanja hosting kompanija, a ažurnost i efikasnost u odgovaranju na vaše upite je relevantan pokazatelj kvaliteta web hosting usluge. Na vama je da napravite prvi korak.

Živimo u digitalnom dobu gde ljudi očekuju da do željene informacije dođu u roku od nekoliko sekundi.

Šta to znači za vaš sajt? Znači da morate da obezbedite najviši nivo efikasnosti i performansi i tako udovoljiti posetiocima i potencijalnim klijentima.

Već smo zaključili — ispravan način da to postignete je i izbor odgovarajućeg hosting provajdera koji će omogućiti da vaš sajt bude 24/7 online, da radi nesmetano i bez ikakvih problema u budućnosti.

Da li ste se ikad suočili sa nekim od ovih problema? Da li imate neke od praktičnih predloga koje biste želeli da podelite?

Ostavite nam svoje mišljenje u komentaru, i budite slobodni i postavite pitanje ukoliko su vam potrebna dodatna objašnjenja — tu smo da vam pomognemo!

APR: Od oktobra, svi preduzetnici moraju imati prijavljenu email adresu

Početkom juna, Skupština Republike Srbije, usvojila je izmene Zakona o privrednim društvima po kojima se propisuje da je:

Svako privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, preduzetnik) u obavezi da Agenciji za privredne registre (APR) prijavi adresu za prijem elektronske pošte, najkasnije do 9. juna 2019. godine, odnosno godinu dana od početka primene ovog zakona (član 14). Za nove preduzetnike, mail adresa je obavezna za registraciju već od 8. oktobra 2018. godine.

Ukoliko ste navedeno već učinili, odlično!

Ukoliko niste, bez panike. Stvar je rešiva, krajnje jednostavna i naravno, besplatna.

Preuzmite Registracionu prijavu promene podataka i Dodatak 31 sa sajta APR-a, popunite kao na primeru i predajte APR-u.

E, sad. Republika Srbija nalazi se u procesu digitalizacije od 2006 godine. Nakon 12 godina, normalna potreba je da se (i) privredna društva i na internetu prezentuju kvalitetno i poslovno.

Međutim, to za mnoge firme u Srbiji, to još uvek nije slučaj.

Kako do dobrog online prisustva i kvalitetne poslovne prezentacije?

Jednostavno.

1. Najpre, zakupite i registrujte internet domen sa imenom vaše kompanije. Naša preporuka za domaća privredna društva je .RS ili .CO.RS ekstenzija (imefirme.rs ili kompanija.co.rs). Proverite dostupnost imena kojeg želite.

2. Nakon registracije domena, sledi još lakši korak: Zakup web hostinga (prostora na serveru) za vaš sajt.

3. Uz web hosting, naravno, imate mogućnost otvaranja novih email adresa sa nastavkom @imefirme.rs

Na taj način, svoju firmu i sebe, veoma sitnom promenom kao što je dodavanje svoje relevantne mail adrese, prezentujete na profesionalan način.

Složićemo se — info@preduzece.rs, je, recimo, daleko reprezentativnije od mojepreduzece@hotmail.com ili adresa koju otvorite kod svog internet provajdera. Koristite poslovne adrese elektronske pošte!

Tačno, svrha oba primera je ista — Primanje i slanje mailova.

Međutim, ukoliko već imate mogućnost, iskoristite je u sopstvenu korist.

Osnovni razlog tiče se vlasništva. Korišćenje e-pošte na tuđem domenu nosi određene rizike.

Vlasnik domena može da promeni pravila korišćenja usluge, tako da vi, iz nekog razloga, ne možete da nastavite da koristite tu “svoju” e-poštu. Vlasnik domena može da vam uskrati dalje korišćenje “vaše” e-pošte, u skladu sa svojim pravilima (s kojima ste se saglasili iako ih nikad niste pročitali).

Ako je vlasnik domena Internet provajder, on može da prestane da postoji ili da prestane da pruža takvu uslugu.

Pružalac usluge može da promeni domen na kom svojim korisnicima daje besplatne adrese e-pošte, čime adrese “vaše” e-pošte na starom domenu prestaju da postoje. Takav slučaj se već desio s jednim od srpskih Internet provajdera. – RNIDS

Danas, nijanse pobeđuju u trci na već saturisanom i visoko konkurentnom tržištu, i to u svakoj industriji.

Uvedene promene usmerene su na dalju digitalizaciju poslovanja celokupne privrede koja bi trebalo da doprinese ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja, kako i sam APR navodi, a činjenica je i da ste na tuđem domenu (Gmail, Yahoo, Hotmail) zapravo podstanar sa kojim je vaša adresa e-pošte vaša, isto koliko i soba u iznajmljenom stanu.

Sa svojim domenom, vlasnik ste svog doma.

Ima logike, zar ne?

Internet prisustvo može biti vaš moćan saveznik u ovoj tržišnoj “borbi”. Dobar i ažuran sajt i korišćenje profesionalne mail adrese su već dobar korak napred. I to vrlo lak.

Tako stičete neophodno poverenje sadašnjih i potencijalnih klijenata i radite jaku podršku svom marketingu i celokupnoj reputaciji brenda i kompanije.

Koliko će to da me košta?

Registracija .CO.RS domena, koji je isključivo namenjen pravnim licima je 890 dinara, a .RS domen kojeg mogu registrovati i pravna i fizička lica je 1.890 dinara (sa uključenim PDV i plaćanjem na godišnjem nivou).

Početni Web Hosting paket je 3.490 dinara godišnje, dok je paket sa kojim možete hostovati i do pet sajtova, svega 5.990 dinara godišnje.

Činjenica: Sve ovo je daleko povoljnije od iznosa APR takse za naknadni upise izmene nakon isteka obaveznog roka propisanog od strane zakonodavca.

Verujte nam.

Usput, iste takse plaćete i u slučaju da prijavite recimo Gmail, Hotmail ili Yahoo email, pa kasnije želite da ih promenite.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri odabiru domena za vaše poslovanje, budite slobodni da nas kontaktirate, rado ćemo podeliti ono što znamo da unapredimo vaše Internet prisustvo.

Sedam pokazatelja da vam je HITNO potreban redizajn sajta

Prvi utisak je od krucijalne važnosti.

Istraživanja pokazuju da imate svega sedam sekundi za postizanje “savršenog” prvog utiska. I istina, tako je u svim situacijama, pa i kada je prodaja u pitanju. Kada malo bolje razmislite, ono što vaši potencijalni kupci prvo vide kada je u pitanju vaše online prisustvo, jeste upravo web sajt.

Dobar sajt, kao i dobra usluga ili proizvod, će uvek biti vaš najbolji marketing. Uvek.

Lepo dizajniran sajt je efektan alat za privlačenje posetilaca, a složićete se — svi oni mogu da budu zapravo i potencijalni kupci i budući klijenti.

Pored ovoga, postoji mnogo razloga zbog kojih vam redovna i dugoročna optimizacija sopstvenog sajta za pretraživače (SEO) može unaprediti način na koji vaš biznis funkcioniše. Uostalom, Google redovno ažurira svoje alogirtme na osnovu kojih rangira web stranice na pretragama.

Ukoliko do sada niste uzimali u razmatranje bitnost dobro dizajniranog i optimizovanog sajta za celokupno poslovanje, nastavite sa čitanjem. Predstavljamo vam sedam pokazatelja zbog kojih ćete se već danas odlučiti na redizajn sajta:

 

 1. Možda vas je malo sramota kako vaš sajt trenutno izgleda?

Dobro, možda smo ovo malo pregrubo rekli, ali da budemo realni… Ovo je zaista odlično pitanje koje treba da postavite sebi — da li ste u potpunosti zadovoljni svojim sajtom? Da li se blago uspaničite kada vas neko pita da pošaljete link ka vašem sajtu? Da li sajtovi vaših konkurenata izgledaju neuporedivo bolje nego vaš?

Postoji mogućnost da niste zadovoljni izgledom, sadržajem, ili jednostavno delićem vaše web prezentacije. Nikakav problem, sve je ovo u redu, ali je definitivno pravi trenutak za redizajn.

Zapamtite, vaš sajt je lice firme i ne želite da neko stekne pogrešnu sliku o vama, zar ne?

 

 1. Brzina učitavanja stranice.

Prema raznim istraživanjima, čak 49% posetilaca očekuje da se sajt učita za dve sekunde i manje, dok ostalih 51% tvrdi da “strpljivo čekaju”. Dakle, ako se vaš sajt ne učita za dve sekunde – spor je. Ne možete očekivati od vaših potencijalnih kupaca da čekaju da se određena stranica učita i otvori, zar ne? Na ovaj način gubite kupce i smanjujete prodaju.

Postoji mnogo alatki putem kojih možete da testirate brzinu učitavanja sajta, a jedan od njih je i Google Page Speed Insights.

 1. 404 error!

Nemoguće da vam se nikada nije desilo da ukucate određenu adresu, a dobili informaciju da nije dostupan. Famozna greška 404. Mnogi sajtovi koriste ovaj momenat za dodatnu kreativnost, ali recimo da nikako nije dobro da vam većina putanji ka sajtu vodi u grešku.

Nekada se dešava da je problem u učitavanju koje traje kao večnost, a ponekad i da samo određeni link ne radi. Sve ovo jasno implicira: sajt nije dobro organizovan i optimizovan.

Fukcionalnost sajta je osnova i trebalo bi da predstavlja najbitniju stavku za sve nas.

Samim tim, kada kreirate sajt ili aplikaciju, uvek se stavite u cipele vašeg potencijalnog kupca, klijenta, korisnika. Da li se najosnovnije informacije mogu lako pronaći – cene, usluge, kontakt, ikonice za društvene mreže, često postavljena pitanja?

 

 1. Posetioci brzo napuštaju sajt.

U ovom delu potrudićemo se da vam najbliže moguće objasnimo kako možete da saznate koliko se vaši posetioci zadržavaju na vašem sajtu, šta je to bounce rate i kako sve to zajedno utiče na vaše poslovanje.

Zamislite: vodite blog sa receptima za vegansku ishranu koji je danas privukao određenog zainteresovanog čitaoca. On može da dođe na vaš blog i ode vrlo brzo sa njega. Zašto? Jer nije uspeo da pronađe ono što je tražio (recept za vegansku pizzu) ili, u drugom slučaju, pronašao je ono što mu je potrebno, ili pročitao tekst koji je tražio, ali niste uspeli da ga navedete da nastavi pretragu i detaljnije istraži ostale recepte.


Bounce rate odnosno “stopa odbijanja” je baš to — zadovoljstvo korisnika vašim sadržajem i “stepen korisnosti i interesantnosti sajta” posetiocima. Dakle, bounce rate je procenat posetioca sajta koji, npr. odu sa njega, jer nisu pronašli sadržaj koji su tražili, ili procenat onih koje su odmah nakon jedne akcije na vašem sajtu napustili sajt, a vi niste uspeli da ih zainteresujete da malo detaljnije pretraže sajt.

Što je bounce rate niži to je bolje po vas tj. za vašu stranicu. Ukoliko je bounce rate visok – znači da stranice nisu relevantne za posetioce.

Pomenimo da u nekim slučajevima, bounce rate nije loša stvar i ne može biti jasan indikator uspeha jedne kompanije (recimo ako je posetilac zaista želeo da sazna samo jednu stvar, poput broja telefona, i otišao gotovo odmah po pronalasku informacije), međutim, često je alarm za nešto bolju optimizaciju sajta. Naročito ukoliko je u pitanju takozvani one page website.

Razlozi visokog bounce rate-a mogu biti različiti, kao što su loše formatiranje, naslovi i podnaslovi, reklame, sporo učitavanje, nekvalitetne slike, loše korisničko iskustvo, optimizacija stranice…

Bounce rate možete da pratite preko programa za analizu sajta – Google Analytics.

 

 1. Sajt nije optimizovan za mobilne uređaje.

2018. godina je. Po procenama Google-a, više od 60% ljudi svoje pretrage vrše na mobilnim uređajima.

Pf, pa nije ni čudo da Google visoko rangira stranice koje su optimizovane za mobilne telefone. Zato je izuzetno važno da svoj sajt prilagodite svakom uređaju sa kojeg ih vaši korisnici mogu posećivati. Neka vam Google analitika bude prijatelj i u ovim saznanjima.

Ako se ipak ne odlučite za to, bojimo se, možete biti u problemu, jer će vaši posetioci otvarati sajtove koji nisu prilagođeni za čitanje sadržaja na datom ekranu, što će u njihovim očima biti neprofesionalno. Drugo, sajt će vam biti u zapećku pretraga — Google je surov.

Na sajtu mobile-friendly test možete besplatno da analzirate sajt i izvršite potrebne izmene.

Za kraj imamo par smernica za vas koje će vam pomoći oko optimizacije:

1. Sajt mora da se brzo učitava;

2. Tekst ne sme da bude previše sitan za čitanje;

3. Web stranice ne smeju da budu šire od ekrana mobilnog uređaja;

4. Linkovi ne smeju da budu previše blizu jedan drugog.

 1. Nemate očekivane ili još gore — imate loše rezultate zbog samog sajta.

Da li vam je sajt funkcionalan, lep i pikselizovan? Ukoliko je tako — sjajno!

Ipak, ukoliko pored svega ovoga ne dobijate poslovne rezultate koje ste planirali, takav sajt se čini kao bezvredna investicija, zar ne?

Sajt je tu da bi vam pomogao da izgradite bazu vaših kupaca/klijenata, kao i da imate što više prodaje ili više imejl adresa u bazi.

Dakle, ukoliko ste nezadovoljni rezultatima, ponovo — pravo je vreme za redizajn.

Ono što je prvi korak jeste da sebi zadate željeni cilj. Da li je to povećanje prodaje za 15% ili bilo šta drugo, sasvim je svejedno.

Par predloga — ukoliko želite povećanje prodaje, krenite sa:

1. Analiziranjem stope konverzije;

2. Pisanjem relevantnog i kvalitetnog sadržaja – dobar sadžaj privlači posetioce;

3. Postavite jasan poziv na akciju, takozvani call to action;

4. Probajte A/B testiranje ukoliko niste sigurni koji od dve opcije je bolji, od grafike, izbora boja, sadržaja.

Određeni cilj, kao i dobar sajt vode ka konstantnom povećanju saobraćaja ka vašem sajtu, a samim tim, i povećanju prodaje, stope klikova i ispunjavanje ostalih marketing ciljeva.

 

 1. Loše korisničko iskustvo.

Možda trenutno ni ne razmišljate o tome koliko korisničko iskustvo može da utiče na krajnje odluke koje sam korisnik donosi. Verujte nam na reč, korisničko iskustvo je moguće i najbitnije.

Zlatno pravilo “manje je više” definitivno može da se primeni ovde. Korisnik mora da ima čistu i preglednu navigaciju sajta gde može da, uz samo jedan korak, sa vrha stranice dođe do dna — što je više elemenata/sadržaja na sajtu, veća je mogućnost da će korisnik zalutati i neće pronaći ono što ga je zapravo zanimalo.

Na početku vaše web prezentacije, korisnik mora da zna čiji sajt je posetio, čime se bavite, šta prodajete i slično. Potom, odlično je da se navedu neke od prednosti za korisnika, jer je upravo to ono što zanima sve vaše potencijalne kupce.

Proces kreiranja dobrog korisničkog iskustva uključuje više koraka, kao što su planiranje i analiza, dizajn, programiranje, testiranje brzina i grešaka, QA, A/B testiranja i slično.

Zapamtite, baš kao što važi da dobar marketing korisnici nikad ne treba da primete, to može da se kaže i za kvalitetno korisničko iskustvo. Postoji mnogo kompanija koje odlično razumeju važnost korisničkog iskustva, kao što su Amazon, Medium, Carbonmade, Uber, Evernote, itd.

 

Za kraj:

Priznajte sebi. Ako ste se pronašli u barem jednom delu ovog teksta, razmislite o daljim koracima. Napravite detaljnu analizu i plan, a potom krenite u unapređenje stavki koje su bitne za vaš posao.

Promene nisu jednostavne, međutim, shvatite to kao proces koji će vam pomoći da postanete bolji, imate kvalitetniji sadržaj, a krajnji rezultat će biti više korisnika. Između ostalog, to će vas dovesti da istrajete u digitalnom svetu koji neretko osuđuje nespremne.

Isplatiće se, verujte nam.

Srećno i vidimo se online ✊🏼

10 razloga zbog kojih vam je sajt spor

Znate ono kad posetite neki sajt, a on krene da se učitava… i učitava… i učitava.

Mora da vam se ovo desilo najmanje desetinu puta u životu. Pa čak i u poslednje vreme.

Ne tako dobra vest za vas, ukoliko i sami imate sajt koji se veoma sporo otvara, je da to direktno utiče na vaš biznis.

A neko bi rekao da sva dobra očitavanja sajta liče jedno na drugo, a svako sporo učitavanje sporo je na svoj način.

Koji su razlozi za to i kako ih sprečiti?

Dajemo vam 10 na koje najčešće nailazimo.

Navalite na čitanje:

 

 • 1. Neprilagođene slike

Neprilagođeno nije možda najbolja reč, ali, kada to kažemo, mislimo na to da slike nisu opimizovane za “onlajn svet”.

Šta to znači?

Ukoliko se na sajtu postavi veliki broj slika visoke rezolucije, možete biti gotovo sigurni da će se stranice učitavati večno.

Zašto?

Visoke rezolucije troše veliku količinu internet opsega prilikom učitavanja, što prouzrokuje da sajt baguje.

Ako ste mislili da će vam naknadno smanjivanje na manju rezoluciju pomoći, grešite. Ovo zapravo može samo da poveća veličinu sajta. Dakle, pre nego što uopšte objavite neku sliku, vodite računa da bude optimizovana za onlajn prirustvo.

Za početak, obratite pažnju na format slika. Recimo, JPEG su mnogo manje u poređenju sa PNG ili GIF formatom. Ako možete da birate, uvek se odlučite za JPEG format umesto PNG ili GIF. Takođe, neprilagođene slike vas mogu koštati novca zbog prekoračenja opsega internet prostora. Dakle, optimizujte…

Vaš sajt i korisnici će vam biti beskrajno zahvalni.

Pouka:

– Uvek proverite veličinu slike, sve iznad 1MB je neprihvatljivo;

– Koristite JPEG pre PNG, pogotovu za veće slike;

– Primenite tzv. waterfall testove za bržu optimizaciju.

 

 • 2. JavaScript

Zahvaljujući JavaScript/jQuery pluginovima, danas mnogo jednostavnije možemo da dodajemo dinamički sadržaj na sajtove. Ipak, ukoliko se taj sistem nepravilno primeni, JavaScript može da utiče negatvno i značajno onemogući sposobnost da se sajt brzo učitava.

Šta ovo zapravo znači?

Da bi se JQuery i JavaScript učitali, potrebno je određeno vreme. Dakle, ako koristite više API funkcija, sajt može da uspori sa radom, dok se učitavanje ne završi.

To ne želite sigurno…

Pouka:

– Pratite JavaScript skripte kako biste videli šta vam je zapravo porebno, a šta možete da eliminišete;

– Asinhrono učitavanje je neophodno;

– Koristite alatke poput Segmenta – jedna skripta za sve vaše potrebe.

 

 • 3. Flash sadržaj

Bez premca, Flash (engl. blic, instant efekat) sjajan je alat za dodavanje dinamičnosti i “interaktivnosti” sajtu. Međutim, suprotno njegovom značenju, Flash vam neće omogućiti brže učitavanje sajta, kao što mu naziv kaže, naprotiv.

Smanjenje veličine Flash datoteka ili potpuna eliminicija bi zasigurno poboljšalo brzinu učitavanja stranica. Dakle, ako ste spremni da napravite ultra brzi, munjeviti sajt, predlog je da pogledate HTML5 alternative, kako biste zamenili postojeći Flash saržaj.

Pouka:

– Flash je veoma obiman i nema dobre performanse;

– Da vas ne lažemo… Flash je nekada bio kul. Ne više;

– Potražite HTML5 alternative.

 • 4. Gomila HTTP zahteva

Ono što se u pozadini dešava kada korisnik jednom poseti sajt može jeste da pretraživač obavlja nekoliko zahteva, kako bi se prikazali svi fajlovi kako treba.

Ipak, sve ovo dovodi do smanjenja brzine učitavanja.

Pouka:

– Koristite Sprites kako biste smanjili broj HTTP zahteva;

– Smanjite broj fajlova koliko god je to moguće – umesto toga, koristite CSS, slike, JavaScript;

– Umanjite CSS i JavaScript datoteke, jer će tada ukupan broj fajlova koje korisnici treba da preuzmu biti mnogo manji.

 

 • 5. Ne koristite cache (keš) tehnike

Tehnika “keširanja” je poznata po tome da poboljšava performanse sajta, a otud i postoji i geek izreka da, ako “ne keširaš, ne profitiraš”.

Ovo je zapravo tehnika koja omogućava čuvanje i skladištenje već korišćenjih podataka u tzv. keš memoriju. To znači da, svaki naredni zahtev za isti sadržaj se ne pokreće ponovo, već pronalazi iz postojeće keš memorije. Dakle, implementacijom običnog, HTTP i server keširanja sigurno ćete ubrzati čitav proces pronalaženja podataka.

Pouka:

– Keširanje drastično poboljšava performanse.

– Možete da keširate puno podataka – HTTP, Database Queries, fotografije

– Ukoliko možete nešto da keširate, uradite to. Ipak, budite pažljivi da nešto ne pođe po zlu, kako ova tehnika može biti lukava.

 

 • 6. “Prljavi” kod

Još jedan naizgled očigledan razlog za sporo učitavanje sajta jeste loše kodiranje. Previše belila, odnosno praznog prostora, pogrešno inline stilizovanje, prazne linije i nepotrebni komentari, zaista mogu da utiču na veličinu sajta. U tehničkom svetu, ovaj proces se zove minifikovanje.

Zato, uklonite nepotrebne elemente – time ćete umanjiti veličinu koda, samim tim i celog fajla, a brzina učitavanja će se povećati.

Ovo je brzi i jednostavan način za pospešivanje brzine, zar ne?

Pouka:

– Obratite pažnju na detalje;

– Ne budite lenji i koristite inline CSS;

– Ne pravite više CSS fajlova, kada možete da koristite samo jedan;

– Minifikujte.

 

 • 7. Ne koristite gZIP kompresovanje

Šta je to zapravo?

Davanje instrukcije vašem serveru da objedni sve web podatke u jedan fajl pre nego što se proslede dalje na pretraživač koji ih potražuje, zove se gZIP kompresovanje.

Kompresovanje zasigurno smanjuje vreme odziva tako što se time umanjuje veličina podataka koja se prenosi između servera i pretraživača.

Ukoliko još uvek niste podesili gZIP kompresovanje na vašem sajtu, ovo je, bez premca, prva stvar koju treba da uradite odmah.

Pouka:

– gZIP kompresija je veoma lak način  za poboljšanje performansi;

– Objedinjuju se svi web podaci (slike, CSS, jS) na jedno mesto, pa se potom šalju dalje.

 

 • 8. Previše reklama

Za svakog posetioca vašeg sajta, sigurni smo, previše reklama je zapravo oksimoron. Svaka prenapadna reklama je previše. No, bez sumnje, displej reklame mogu biti dobar način za monetizaciju vašeg sajta. Ipak, ne bi valjalo da, samo zbog želje da se poveća saobraćaj, korisnici ispaštaju, zar ne?

Reklame mogu da kreiraju na stotine HTTP zahteva čime se vaš sajt prebukira i usporava. Ovo je razlog zašto se mora voditi računa da se stranice ne učitavaju sporo, zbog plasiranja previše reklama.

Pouka:

Reklame su zapravo dodatni HTTP zahtevi i mogu da uspore učitavanje stranica;

Koristite ih samo gde morate i u skladu sa poboljšanjem performansi, korisničkog iskustva i broja klikova.

 • 9. Ne koristite CDN

Ovde vam ne kažemo da ne treba da koristite, već potpuno suprotno. Neprihvatljivo je da ne koristite takozvanu mrežu za isporuku sadržaja (content delivery network – CDN)

Zašto?

CDN je važna karika u isporuci sadržaja i može imati veliki uticaj na vaš sajt. Kako? Tako što povećava brzinu učitavanja sajta i odgovor servera, naravno, jednostavno i isplativo. CDN je zapravo distribuirana mreža nezavisnih servera raspoređenih na različite geo lokacije.

U zavisnosti od tačne geografske lokacije vašeg posetioca, traženi sadržaj se, umesto sa jednog mesta, dobija sa najbliže lokacije gde je smešten data centar. Ovako se smanjuje vreme putovanja, tzv. RTT(round-trip-time) i isporučuje sadržaj u mnogo kraćem vremenskom roku.

Saveti:

– CDN nije moranje, ali je svakako preporuka. Posebno ako imate posetioce iz čitavog sveta;

– CDN kešira podatke i prikuplja u geografski najbliži data centar:

– CDN može da smanji vreme putovanja (RTT) i dostavi sadržaj mnogo brže.

 

 • 10. Loš hosting

Imamo ekvivalent za vas.

Loš hosting = loš sajt

Ne verujete nam?

Web Hosting provajder je od krucijalnog značaja, jer utiče na to kako vam radi sajt. Ako nemate dobar temelj, kako možete da izgradite kvalitetnu kuću?

O, da… To što se vaš sajt i stranice učitavaju sporo ne mora uopšte da bude vaša krivica.

Naravno, treba uvek prvo da proverite sve što je to vas. Ukoliko ste pokušali da ispravite sve prethodno navedene razloge, a sajt vam je i dalje spor, menjanje hosting provajdera vam vrlo moguće može rešiti probleme. Zato, odaberite nekog ko će vam nuditi premium uslugu hostinga, koja takođe uključuje i tehničku podršku.

Dakle…

Brzina učitavanja stranica zavisi od različitih faktora kao što su neprilagođene slike, veliki broj HTTP zahteva, obimni kodovi, problemi sa JavaScript i tako dalje. Kako bi se optimizovao sajt, potrebno je da se prvo razume razlog usporenja, a potom krene sa akcijom. Svakako, ma, koji god da je uzrok, ne treba odustajati od toga da napravite munjeviti sajt.

Ako zatreba pomoć, pišite nam 😉

Emoji domeni su budućnost interneta?

Da li se sećate vremena kada je samo izgovaranje “www.“ izazivalo pojavu znakova dolara u očima investitora? 🤑

Hm, da… Davno prošlo vreme.

Sada, digitalni prostor je u potpunosti koloniziran.

Gotovo svi kul .com domeni su odavno zakupljeni.

A u međuvremenu, i naše bake i deke su na Fejsbuku.

Ako sada pomislite da negde postoji tržište koje još uvek nije monetizovano… Verujte, već jeste.

Dobro, da ne preterujemo baš toliko. Prilike i dalje postoje, svakako.

Baš te prilike iskoristila je grupa profesionalaca koja već duže vreme radi na tome da se URL adresira drugačije i to, ni manje, ni više, već emoji znakovima.

Pitate se šta su emojis?

Emoji je emotikon koji se koristi u digitalnoj komunikaciji — prvenstveno u okviru tekstualnih poruka i objava na društvenim mrežama.

Emoji znakovi već neko vreme vladaju internetom, a po svoj prilici, uskoro i u svetu domena.

Ono što je zanimljivo jeste da, u poređenju sa tradicionalnim, emoji domeni su veoma jeftini (cene se kreću već od $4.99), pa su zato privlačni potencijalnim kupcima, a što je najvažnije – većina je još uvek dostupna.

O, da… Ako, npr, želite 🦄❤️🌈.ws, super, zakupite ovu, ili, možda, neku drugu kombinaciju koja vam je zanimljiva.

Ipak, ukoliko se odlučite na korišćenje emoji domena, još uvek postoje neke stvari koje je potrebno razjasniti.

Mnogi pretraživači još uvek ne podržavaju korišćenje emoji tastature, što svakako predstavlja prepreku. Takođe, .com, .net, .org i drugi takozvani top level domeni (TLD), zakonski su onemogućeni da hostuju ovakve domene. Pored toga, korišćenje emoji tastature nije uvek najlakše i najintuitivnije za sve generacije.

I nakon uzimanja u obzir sve ove činjenice, neki veruju da bi tržište ipak moglo da se promeni i prihvati novi trend.

Investitor Paige Howe, rekao je da je čak i za njega, sve ovo novina. Howe je poznat po tome što je svoj domen seniors.com prodao za neverovatnih 1,7 miliona dolara. Sada kaže da vidi veliki potencijal u emoji domenima, jer, ipak, u neku ruku, predstavljaju novi jezik kojim se ljudi u celom svetu služe.

Na kraju dana, svi mi koristimo istu emoji tastaturu, ma koji jezik govorili, zar ne?

Takođe, iz marketinške perspektive, složićete se da nije isto da napišete javolimpivo.com ili ❤️🍺.ws. Osećanja koja prenosite koristeći emoji znakove su neprocenjiva. Okej, sada smo zaličili na MasterCard reklame, ali zaista… Pomislite koliko je ovo zapravo istinito.

Howe takođe predviđa veliki potencijal u korišćenju duplih, tj. troduplih emoji domena, s obzirom na to da su veoma laki za odabir, a imaju i jak vizuelni uticaj.

Kako ima puno emoji znakova, potrebno vam je par trenutaka da pronađete 👏 emoji, ali zato vam neće biti teško da ga, onog trenutka kada se pojavi, odaberete dvaput, ili čak i triput. Recimo: 👏, i 👏👏👏.

Nije da smo sumnjali, ali Howe je apsolutno u pravu… Do danas, 💩.ws, 💩💩.ws, pa tako do sedam uzastopnih emoji :poop: domena, zakupljeni su. Ako vas interesuje ovako nešto, kombinacija sa osam je još uvek dostupna 😉

 

Poreklo, testiranja, greške…

Rekli su: Emoji domeni su oduvek bili dostupni.

Paaa, i ne baš…

Tek početkom ovog milenijuma, tačnije, 19. aprila 2001. godine, registrovani su prvi emoji domeni. To su bili ♨️.com, ♨️.net, ☮️.com, ♂️.com, a u to vreme, ovakav potez se verovatno posmatrao kao konceptualna umetnost.

Tada, tehnologija nije bila napredna u meri u kojoj je danas, a pametni telefoni i emoji tastature bili su, u neku ruku, naučna fantastika. Tako je nastao logičan problem — imate emoji domene, ali ne i način da ih koristite i promovišete na relevantan način.

Šta onda?

Neko rešenje je moralo da se pronađe…

I, naravno, pre nego što je nastala emoji tastatura kakvu mi poznajemo danas, korisnici su koristili nešto što se zove punikod, kako bi pristupili ovakvim domenima. Zvuči komplikovano, ali zapravo nije. Punikod je samo proces kodiranja koji stvara domen i izgleda kao neka luda kombinacija slova i brojeva, a počinje sa (xn—).

Deluje li vam ovo čudno?

Nama možda da, ali u svetu programiranja, tada, imalo je sasvim dovoljno smisla. Umesto emoji znakova koji u to vreme praktično nisu ni postojali, punikod je omogućio da pretraživač može da prepozna “ružni” niz brojeva i slova i spoji sa emoji domenom. Da, to je bio način da pristupite ovakvom URL-u.

Nego, da ne dužimo… Sada je 2018. godina, a emoji domeni i dalje nemaju potpunu tehničku podršku. Iako je sada, zasigurno, mnogo lakše koristiti emoji znakove, kada imamo tastaturu na telefonima koje ih podržavaju, i dalje, većina platformi ne prikazuje URL adrese.

Zamislite… Čak ni Twitter i iMessage ne prepoznaju ove linkove. Facebook i Gmail pretvaraju emoji znakove u slike. Jedino HTML5 i Safari pretraživač podržavaju  emoji znakove, tako da ostaju autentični, dok, npr. Chrome i Firefox i dalje prikazuju samo punikod, o kom smo pisali ranije.

Iskreno, gledati kako i❤️domains.ws prikazuje kao https://xn--i-7iq.ws/ je malo razočaravajuće, zar ne?

Ove tehnikalije su još 2008. godine, podstakle upravno telo za domene najvišeg ranga (gTLDs) ICANN organizaciju da zabrani upotrebu oko 8000 specijalnih karaktera (uključujući i emoji znakove), kod nastavaka domena poput .com, .net, .org i drugih. Do dana današnjeg, politika poslovanja registara se, nažalost, nije promenila.

ICANN-ova druga i ujedno veća zabrinutost, povezuje se sa phishingom – pokušajima pristupa korisničkim imenima, lozinkama, bankarskim i ostalim bitnim informacijama, najčešće u zlonamerne svrhe. Određeni emoji znakovi su veoma slični, pa gotovo i identični, te se mogu lako zameniti, čime se povećava rizik za korisnike.

Kako tačno?

Trenutno postoji preko 1500 emoji znakova na iPhone-u, a mnogi od njih izgledaju veoma slično, a neki i poprilično jezivo, kada se pogleda njihov prikaz na drugim platformama, koji nisu iOS (koja je ujedno i originalna platforma emoji znakova).

Od svih ovih, postoji 111 emoji znak koji se primenjuje u različitim bojama kože. Isto tako, razlika između 👩 emoji, koji predstavlja ženu i 👸 koji označava princezu, zapravo je samo kruna.

Shvatate li sada koliko je sve ovo rizično?

Generalno, ICANN kreira politiku poslovanja za sve domene najvišeg ranga, međutim, postoji i ona druga strana koja sama kreira svoje uredbe – domeni koji su u vlasništvu država

Mnoge uredbe koje je ICANN propisao, organizacija za domene država (ccNSO) je usvojila, ali neke i nije – npr. emoji domene. Čini nam se da je ovo kao kada pravite poređenje između kablovske televizije i standardnog TV programa — TV je ok, ali sigurno mnogo više sadržaja imate na kablovskoj.

Najpopularnija ekstenzija za emoji domene je trenutno .ws (Zapadna Samoa), a potom i .la (Laos), .ai (Angila) i .to (Tonga).

 

Slatki problemi.

Želimo da vas upoznamo sa osobom koja je, pre manje od dve godine, promenila svest ljudi. Reč je o Jon Roigu, programeru u GoDaddy kompaniji. On je u oktobru 2016. godine, ni manje ni više, kreirao prvi emoji pretraživač pod imenom: i❤️domains.ws

Znate šta je ovo značilo? Nema više ludih punikodova, već pravih pravcatih emoji znakova.

Sada zapravo ne postoji samo način da ih registrujete.

Vi možete da ih koristite.

Od tada, Roig tvrdi da je njegov sajt prodao više od 25000 emoji domena, što svakako predstavlja impresivan broj i veliki potencijal za budućnost.

Džordž Bundi, direktor BRS Media kompanije (.fm registra) objasnio je da je ovo pravo vreme za takav potez, s obzriom na to da su korisnici počeli da prihvataju nove tehnologije, pa naveo: “Čak i moja majka, koja ima 78 godina, koristi emojie.”

U jednom intervjuu, Roig je nadmašio Bundijevu izjavu, rekavši da je u 2017. oko 2,3 biliona poruka sadržalo emoji znakove.

Zapravo, rast emoji domena je bio toliko značajan da je 26. maja 2017. godine, ICANN-ov savetodavni odbor za sigurnost i stabilnost (SSAC) izradio detaljan izveštaj o emoji domenima navodeći koje su njihove bojazni oko sigurnosti celog sistema.

Ipak, još uvek nema novosti, a predstavnik ICANN kompanije Sajrus Namazi izjavio je da u nekoj skorijoj budućnosti, on ne vidi da će korišćenje emojija imati neki značajan uticaj.

Ali, da li je to baš tako?

 

Veliki snovi, a mrtvi linkovi.

Fred Beneson, inače poznat kao čudak koji doslovno skuplja dobre domene, rekao je da nije nešto preterano optimističan oko budućnosti emoji domena. Kaže da su zabavni, ukoliko se napravi nešto kreativno koristeći ih, ali i da treba da budemo realni.

Kada zapravo zapamtimo ime? Danas svi i sve guglamo, saznajemo i dolazimo do onog što na kraju krajeva i tražimo. Google je naša desna ruka.

Pored http://⛄️.tk/ i 🙋❤️️💩.ws, Beneson je takođe zakupio i catastrophic.furniture, Flaccid.pink i human.engineering — najviše, kako kaže, zbog lične teorije da su domeni kao kriptovalute.

Zašto da ih nemaš dok su povoljni za kupovinu? Tokom zlatnog doba 90ih kada se internet razvijao, svi su kupovali “lepe” domene, pa tako i on sada.

Iako je Howe pristalica tradicionalnih domena, nema ništa manje zainteresovanih za emoji URL-ove.

Čak i napredni poput Howe priznaju da nismo još uvek dovoljno sazreli za ovakav način života – tehnološki, ali i kada se pogleda svest ljudi.

Svaki emoji ima svoj unicode, ali takođe i ime. Stoga, ako, npr. ukucate pizza emoji znak u polje za pretragu, vi zapravo tražite picu, zar ne?

Howe je primetio nešto zanimljivo – potrošiti 100 dolara na Google AdWords za footballpizza.ws i tih istih 100 dolara na 🏈🍕.ws, kako bi se radilo na tome da emoji domeni budu više traženi, ne bi rezultiralo na željeni način, kako bi više klikova ipak dobio footballpizza.ws

I, šta možemo da zaključimo?

Čak i Howe kaže da ponekad zamišljamo potencijalni uspeh mnogo brže nego što se on zapravo postiže. Svi to radimo, naravno, pa je zato od izuzetne važnosti da budemo realni i savesno sagledamo naša očekivanja, ali i mogućnosti. IT industrija je još uvek u eksponencijalnom napretku, a nema naznaka da neće tako nastaviti u budućnosti.

Pratite trendove i pametno grabite prilike koje vam se ukažu 😉

Jedno je sigurno: dobar domen se “grabi” i registruje čim ga smislite, bez odlaganja, jer važi pravilo — Ko prvi devojci, njemu devojka.

Ovaj… domen.

 

Kontaktirajte nas

Telefon

+381 11 428 08 08

Email

info@unlimited.rs

Chat uživo
Live Chat