SR

Kako ekološki principi poslovanja povećavaju online prodaju


25.06.2023    21:33

Kako ekološki principi poslovanja povećavaju online prodaju

Ako ste vlasnik biznisa zasnovanog na e-trgovini odnosno prodaji proizvoda putem interneta, važno je da znate strategiju povećanja prodaje koja se retko navodi među savetima za privlačanje većeg broja kupaca – ekološko poslovanje. Prema istraživanju američke Poslovne škole Wharton iz 2021. godine, 68 odsto potrošača je spremno da plati više ako brend poštuje ekološke principe. 

U prilog eko-poslovanju stoji i podatak globalne marketinške kompanije Edelman da 58 odsto ispitanika, koji su učestovali u njihovoj prošlogodišnjoj anketi, bira kompanije i proizvode na osnovu vrednosti za koje se zalažu. Ovo je posebno izraženo kod mlađih generacija, milenijalaca i generacije Z.

Nema sumnje da su vrednosti brenda, a među njima i ekološka održivost, sve značajniji faktori pri donošenju odluka u kupovini. Stoga vam u nastavku predstavljamo načine kako da sledite ekološke principe i koje koristi ćete imati od njih, a na osnovu primera brenda ekoloških pakovanja – Boox, dobićete inspiraciju za svoje poslovanje.

 

Šta je ekološka e-trgovina?

Poslovanje zasnovano na ekološkim principima podrazumeva podrazumeva sprovođenje niza aktivnosti, u različitim fazama biznisa, koje za cilj imaju smanjivanje ili eliminisanje štete po životnu sredinu.

 

Ovaj koncept poslovanja zasnovan je na tri stuba:

Zaštita životne sredine – težnja brenda da smanji štetne efekte na okolinu.

Ekonomska održivost – profitabilnost vašeg brenda. Kako postajete ekološki prihvatljiviji, možete privući više kupaca jer su vaši napori usklađeni sa njihovim vrednostima.

Društvena korist – ekološka održivost uključuje neke, većinu ili sve u lancu proizvodnje i isporuke proizvoda, pozitivno utičući na njihovo poslovanje i zajednicu u celini.

 

Zašto online prodaja treba da bude ekološka?

Kao što smo već naveli, ekološko poslovanje ima direktne pozitivne efekte po online biznise. Potrošači očekuju ekološku osvešćenost od kompanija i primenu principa zaštite životne sredine u bar nekim segmentima proizvodnje i isporuke proizvoda.

 

 • Smanjenje troškova

Primena ekološki prihvatljivih praksi često dovodi do smanjene potrošnje resursa, kao što su energija i voda, što rezultira uštedama. Optimizacijom energetske efikasnosti, recikliranjem materijala i minimiziranjem stvaranja otpada, kompanije mogu smanjiti svoje račune za komunalne usluge, naknade za odlaganje otpada i ukupne operativne troškove.

 

 • Podizanje imidža brenda 

Usvajanje ekoloških principa poslovanja pokazuje posvećenost kompanije održivosti i ekološkoj odgovornosti. Ovo može značajno poboljšati reputaciju brenda i privući ekološki svesne kupce koji radije podržavaju biznise koji daju prioritet održivim praksama. Pozitivan imidž može pomoći u razlikovanju od konkurenata i povećanpj lojalnosti kupaca.

 

 • Konkurentska prednost

Kako zabrinutost za životnu sredinu nastavlja da raste, preduzeća koja prihvataju ekološki prihvatljivo upravljanje dobijaju konkurentsku prednost. Oni mogu efikasno da ciljaju na ekološki svesne potrošače i koriste zelena tržišta u nastajanju. Pored toga, mnoge vlade i organizacije nude podsticaje, grantove ekološkim kompanijama, što može dodatno ojačati njihovu konkurentnost.

 

 • Poboljšano angažovanje zaposlenih

Zaposleni su često ponosni što rade za kompanije kojima je održivost prioritet. Primena ekološki prihvatljivih praksi može podstaći pozitivno radno okruženje, povećati angažovanje zaposlenih i privući i zadržati vrhunske talente. Zelene inicijative, kao što su promovisanje programa reciklaže, smanjenje emisije štetnih gasova i podsticanje održivih opcija putovanja na posao, mogu povećati moral i zadovoljstvo zaposlenih.

 

 • Ublažavanje rizika

Klimatske promene i degradacija životne sredine predstavljaju značajne rizike za preduzeća, uključujući poremećaje u lancu snabdevanja, štetu reputaciji i povećane troškove. Integracijom ekološki prihvatljivih praksi, kompanije mogu ublažiti ove rizike. Na primer, diverzifikacija dobavljača, prihvatanje obnovljivih izvora energije i primena efikasnih sistema upravljanja otpadom mogu povećati otpornost i smanjiti ranjivost.

 

Kako primeniti ekološke principe u online trgovini

Često vlasnici biznisa odustaju od primene ekološke održivosti, verujući da zahteva menjanje celokupnog poslovanja. Ipak, postoji mnogo načina primene principa zaštite životne sredine koji ne zahtevaju korenite promene.

 

 • Ekološka pakovanja

Ekološka pakovanja za transportovanje proizvoda do potrošača obično se mogu jednostavno i brzo uvesti u poslovanje. Potrebno je koristiti biorazgradive i reciklabilne materijale koji imaju manje štetan uticaj na okolinu. Uz to, neke kompanije nagrađuju popustima korisnike koji im vraćaju ambalaže za ponovnu upotrebu. 

 

 • Transport

Još jedan način smanjenja negativnog uticaja na okolinu jeste upotreba ekoloških prevoznih sredstava i pogonskih goriva. Takođe, potrebno je podsticati kupce da u jednoj porudžbini naruče više proizvoda kako bi se njihovim grupisanjem smanjila učestalost transporta. Jednako važno je i ukidanje brzih dostava, za dan do dva, što povećava broj polazaka transportnih sredstava. Ovo se postiže osvešćivanjem potrošača i nagrađivanjem onih koji su spremi da čekaju duže.

 

 • Energetska efikasnost

Energetska efikasnost se može postići upotrebom energetski efikasne rasvete i opreme u skladištima, korišćenje pametnih sistema za upravljanje energijom i primenu obnovljivih izvora energije, kao što su solarni paneli za proizvodnju energije.

 

 • Izbor proizvoda

Kompanije za e-trgovinu mogu svojim potrošačima da nude i promovišu ekološki prihvatljive proizvode. Ovo se postiže primenom kriterijuma održivosti u slučaju izbora proizvoda (npr, organski) i izbora sastojaka za njihovu proizvodnju.

 

 • Reciklaža i upravljanje otpadom 

Kompanije za e-trgovinu mogu uspostaviti programe reciklaže u okviru svojih objekata kako bi pravilno upravljali otpadom. Ovo uključuje recikliranje materijala za pakovanje, pravilno odlaganje nusproizvoda nastalih tokom procesa proizvodnje, kao i edukaciju kupaca o odgovornom odlaganju otpada.

 

 • Ekološka pakovanja – primer brenda Boox

Boox je B2B (business-to-business) brend ekoloških pakovanja, kutija i kesa, za e-commerce proizvode. Oni sarađuju sa najpoznatijim kompanijama širom sveta, dostavljajući im reciklabilna pakovanja za otpremanje proizvoda do potrošača. 

Osnovna ideja ovog brenda je da se smanji seča drveća koji se koriste u proizvodnji papira, višekratnom upotrebom jednog pakovanja. Korak dalje od toga je njihova misija koja podrazumevanje podsticanje potrošača za upotrebom polovnih proizvoda koji bi inače završili na otpadu.

Osim pakovanja, Boox koristi ekološke folije za zaštitu samih proizvoda tokom transporta, umesto tradicionalnih plastičnih folija sa mehurićima. Alternativne opcije koje koriste uključuju biorazgradive i reciklabiilne materijale.

Kako obezbeđuju i brending na pakovanjima za sve klijente, ovaj brend primenjuje ekološki prihvatljivo štampanje. To su mastila na bazi vode ili soje, u poređenju sa konvencionalnim mastilima na bazi nafte.

Boox za sada posluje u Americi, Kanadi i Britaniji, težeći proširenju na druge zemlje.

Ekolkoška e-trgovina jedan je od načina povećanja prodaje koji se često prenebregava. Uvodeći principe ekološkog poslovanja privući ćete nove generacije kupaca koji odluke o kupovini donose ne samo na osnovu kvaliteta i cene proizvoda, nego i na osnovu vrednosti koje kompanija poštuje.unlimited.rs web hosting

Mi smo web hosting provajder iz Beograda. Kroz naše objave na blogu trudimo se da pričamo o korisnim i praktičnim temama na jeziku adaptiranim za sve čitaoce. Prenosimo praktična iskustva i neograničeno znanje za sve!

Imaš pitanje ili komentar?

Uneseni podaci moraju biti validni

Vaša email adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.

Želite da stupite u kontakt sa nama?

KONTAKTIRAJTE NAS
+381 11 428 08 08
[email protected]
Pokreni odmah